Nieuwsbrief herfst 2017

Ledenwerving
De Nationale Sportweek (www.nationalesportweek.nl) is van 9 t/m 17 september. Pegasus doet hieraan mee met twee inloopavonden op dinsdag 12 en donderdag 14 september vanaf 20:30. Heb je vrienden of familie die weleens willen kennismaken met badminton neem ze dan vooral mee!

Daarnaast doet Pegasus mee met de AH-sportactie (www.ahsportactie.nl). AH klanten kunnen sparen om mee te doen aan een sportactiviteit. Bij Pegasus kunnen ze 3 keer gratis mee doen op een donderdagavond vanaf 20:30 tussen 14 september en 30 november. Hopelijk levert dit ook wat nieuwe leden op.

Nieuwe opzet factuur
Om het werk voor de penningmeester te vereenvoudigen hebben we besloten tot een nieuwe opzet van de facturen. In de loop van september zullen de contributiefacturen voor het komend seizoen 2017/2018 per e-mail worden verstuurd. Deze keer zullen wij één factuur ten name van “Pegasuslid” verzenden en niet zoals eerdere jaren op de persoonlijke naam van de leden. Bij betaling van de contributie verzoeken wij je vriendelijk je naam en het lopende seizoen te vermelden.

ALV/Wisseling bestuur – oktober 
Begin oktober worden er een aantal data voorgesteld voor de ALV zodat er zoveel mogelijk leden aanwezig kunnen zijn.
Er is nog geen aanmelding voor de functie van secretaris. Twijfel je nog? Laat het ons weten.
Het is leuk, leerzaam en nuttig werk en kost niet veel tijd. Je krijgt zolang het nodig is begeleiding van de huidige secretaris bij deze taak.

Zomersupport bestuur
We willen Alfons en Kees heel hartelijk bedanken voor het bijhouden van de ledenopkomst en waar mogelijk reserveren/cancelen van banen.